چرا ایران پروتکل الحاقی را اجراء نمی کند؟

جمهوری اسلامی ایران برای بیش از دوسال و نیم به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجراء نمود. اما‌ برخی کشورها در پاسخ به این اقدام ایران و سایر اقدامات داوطلبانۀ آن، موضوع هسته‌ای را به شورای امنیت گزارش کردند. طبیعتاً،‌ اجرای این اقدامات داوطلبانه نمی توانست ادامه یابد و جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبۀ مجلس شورای اسلامی،‌ اقدامات داوطلبانه خود را قطع نمود. کشورهایی که موضوع هسته‌ای ایران را به شورای امنیت بردند باید در این خصوص مورد انتقاد قرار گیرند، نه ایران. از طرف دیگر، تصویب و اجرای پروتکل الحاقی برای تمامی کشورها امری داوطلبانه است و نه الزامی. آن چه که کشورهای غیرهسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای از نظارت های آژانس موظف به پذیرش آن هستند،‌ موافقت‌نامۀ جامع پادمان می باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره به تعهدات خود تحت موافقت‌نامۀ پادمان پایبند بوده و تمامی فعالیت‌های آن تحت نظارت پادمان آژانس انجام شده و می شود. لازم به توضیح است که برابر آمار اعلامی ازسوی آژانس، تا پایان سال 2007 فقط 82 کشور پروتکل الحاقی را تصویب و یا اجراء کرده‌اند و حدود 102 کشور دیگر عضو NPT مبادرت به این کار نکرده‌اند. علاوه بر این، 30 کشور نیز هنوز دارای موافقت‌نامۀ جامع پادمان نمی باشند و آژانس هیچ امکانی را برای راستی آزمایی تعهدات این کشورها در اختیار ندارد.

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.