چرا ایران به درخواست های برای تعلیق فعالیت های غنی سازی اورانیوم پاسخ مثبت نمی دهد؟

تعلیق که راهی آزموده شده است امری موقتی، داوطلبانه و غیر الزام آور حقوقی بوده است و برای بیش از دوسال اجراء شد و نمی توانست به طور نامحدود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران بعد از سه سال همکاری کامل با آژانس و انجام اقدامات داوطلبانه حتی فراتر از تعهدات حقوقی خود به منظور اعتمادسازی در زمینۀ فعالیت‌های هسته‌ای، دستاوردی کسب نکرد. ارائۀ برخی پیشنهادهای اقتصادی، تجاری و … توسط برخی کشورها در مقابل محروم شدن ایران از حقوق قانونی و مشروع خود در غنی‌سازی و چرخۀ سوخت غیر قابل پذیرش بود و از این رو، ضرورتی برای ادامه تعلیق وجود نداشت. با توجه به این که ابهامات و موضوعات گذشته نیز حل و فصل شده اند و فعالیت‌های حال و آینده نیز تحت راستی آزمایی آژانس قرار دارند، طرح چنین درخواست‌ هایی غیرمنطقی می باشد. باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که فعالیت های چرخۀ سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم‌ نه در معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نه در اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ ممنوع نشده اند. تنها محدودیتی که در این راه وجود دارد،‌ عدم انحراف کشورهای عضو معاهده به سمت مقاصد غیر صلح‌آمیز می باشد. جمهوری اسلامی ایران هیچ حقی فراتر از حقوق مصرح خود در معاهده را طلب نکرده است و تمامی اقدامات آن برای اعمال این حقوق در چارچوب تعهداتش تحت معاهده بوده است. ایران‌ حتی در برهه ای برای اعتماد سازی در مورد برنامۀ هسته‌ای خود،‌ برای بیش از دو سال و نیم تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد و پروتکل الحاقی را نیز به طور داوطلبانه اجراء نمود. با وجود این، ‌زیاده خواهی های طرف مقابل پایان ناپذیر بود و آنان خواهان توقف کامل برنامۀ چرخه کامل سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی در ایران بودند. این در حالی است که برخی کشورهایی که حتی عضو معاهده نمی باشند و دارای سلاح هسته‌ای نیز می باشند،‌ به این خاطر پاداش گرفته و با آنان موافقت‌نامۀ همکاری هسته‌ای منعقد می شود. رژیم صهیونیستی که به خاطر ماهیت و خوی تجاوزگری و اشغال گری خود تهدیدی علیه منطقه و جهان می باشد، رسماً اذعان به دارا بودن سلاح هسته‌ای می کند،‌ اما کوچک ترین برخوردی با آن نمی شود. این‌ همان رویه تبعیض آمیز موجود و اعمال استانداردهای دوگانه می باشد.

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.