فعالیت های غنی سازی در نطنز تحت چه شرائطی انجام می شود؟

همانگونه که آژانس به خوبی مطلع است، اطلاعات طراحی کارخانه غنی سازی سوخت نطنز FEP در اولین مراحل ساختمان سازی آن در آوریل 2003 به آژانس ارایه شد و از آن زمان تا کنون، مرتبا به روز رسانی شده و توسط آژانس کرارا مورد بازرسی قرار گرفته‌است. تمامی فعالیت ها و اقدامات درFEP نطنز، تاکنون تحت پادمان جامع و نظارت آژانس انجام گرفته است و انتقال مواد UF6 با حضور بازرسان آژانس انجام شده است که هم اکنون تحت مهروموم و نظاره‌گری دوربین‌های آژانس در این کارخانه می باشد. همچنین، مجموعه اقدامات پادمانی شامل بازرسی‌های سرزده و اعلامی، دوربین‌ها، مهروموم‌ها، نمونه‌برداری‌های محیطی و اعمال حسابرسی مواد انجام گردیده و در حال انجام نیز می باشند. باید توجه داشت که ایران برای نهادینه کردن نظارت آژانس بر نطنز، در مورد دو سند رهیافت پادمان و ضمیمه تاسیات نیز با آژانس به توافق رسیده است.

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.