در قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت از ایران خواسته شده تا فعالیت های بازفراوری خود را تعلیق نماید. آیا ایران فعالیت بازفراوری دارد؟

موضوع مربوط به بازفرآوری سوخت مصرف شده تا امروز یکی از مهم‌ترین اهرم های فشار غرب علیه ایران بوده است. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که فعالیت های بازفرآوی ندارد. مدیر کل آژانس نیز مکرراً در گزارشات خود، اظهارات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که هیچ فعالیت بازفرآوری در ایران وجود ندارد را مورد تأیید قرار داده است. این در حالی است که همواره طی قطعنامه های سیاسی و غیرقانونی شورای حکام و شورای امنیت، تحت فشار و ادعاهای واهی آمریکا از ایران خواسته شده است تا فعالیتی را که وجود ندارد تعلیق نماید.

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.