آیا واژه تعلیق در ادبیات آژانس وجود دارد؟

خیر. باید گفت که تعلیق فعالیت های مرتبط با غنی سازی اولین بار توسط ایران و براساس داوطلبانه، موقت و به عنوان یک اقدام اعتمادساز صورت پذیرفت.

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.