آیا فعالیت هایی که از آن ها به عنوان فعالیت های حساس نام برده می شود، طبق معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و اساسنامه آژانس ممنوع می باشند؟

خیر. هیچ یک از فعالیت های غنی سازی و سطح و میزان آن، تولید سوخت، بازفراوری و تولید آب سنگین و رآکتور آب سنگین بر طبق معاهده و اساسنامه آژانس ممنوع نمی باشند و تمامی کشورهای عضو حق دارند تحت نظارت آژانس به آن ها بپردازند.

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.