آیا ایران هیچ فعالیت های اظهار نشده هسته ای نیز دارد؟

همان گونه که جمهوی اسلامی ایران مکررا اعلام کرده است، هیچ گونه فعالیت و مواد اظهار نشده هسته ای در ایران وجود نداشته و ندارد. مدیرکل آژانس، در سال 2000‍ اولین بازدید خود را از جمهوری اسلامی ایران انجام داد. در این بازدید، قصد ایران برای انجام برخی فعالیت ها در حوزه فن آوری چرخه سوخت هسته ای و ساخت تاسیسات آنها نظیر تبدیل اورانیوم (UCF) به اطلاع ایشان رسید. با وجود این که ایران در آن زمان به ترتیبات فرعی جدید نپیوسته بود، لیکن پرسشنامه اطلاعات طراحی این تاسیسات در اصفهان و سایر فعالیت های چرخه سوخت را در سال 2000 به آژانس ارسال نمود. در واقع، آژانس 4 سال زودتر از زمانی که ایران تحت موافقت نامه جامع پادمان خود به انجام این اقدام موظف بود، از این اقدام مطلع شد. مدیر کل آژانس همچنین در 21 فوریه 2003 از تاسیسات نطنز بازدید کرد. برای مدیر کل نیز تردیدی نبود که ایران مجبور نبود بر طبق موافقت نامه پادمان، پرسش نامه اطلاعات طراحی را قبل از این بازدید به آژانس ارائه نماید. بر طبق موافقت نامه پادمان، ایران باید 180 روز قبل از معرفی مواد به این تاسیسات، به این اقدام مبادرت می نمود و در واقع با وجودی که هیچ تعهدی در این خصوص نداشت، به این اقدام شفاف ساز دست زد. بنابر این، اطلاق فعالیت اظهار نشده یا پنهان کاری در این خصوص، کاملا و قطعا نادرست است. لازم است تاکید شود که تمامی فعالیت های هسته ای گذشته ایران که بر اساس اساسنامه و موافقت نامه جامع پادمان باید اعلام می شدند، اظهار شده بودند. همچنین باید تاکید شود که هیچ یک از آن ها چه بر اساس اساسنامه و چه بر طبق معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، فعالیت ممنوعه نیستند.

همچنین باید تصریح شود که آژانس بارها تأکید کرده است ارزیابی فقدان وجود مواد هسته‌ای اظهار نشده در کشورهای عضو، یک موضوع زمان بر است. همان طور که در گزارش اجرای پادمان (SIR) 2007 نیز آمده است، هم اکنون آژانس در همین زمینه در حال بررسی نسبت به وضعیت 111 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای اروپایی (5 کشور از جمله آلمان و سوئیس) می‌باشد. بنابر این، برجسته کردن موضوع ایران در این رابطه به هیچ وجه قابل توجیه نیست. از طرف دیگر، مدیرکل آژانس در بیانیه 4 دسامبر 2007 خود که پس از انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا صادر شد، اذعان کرده است که هیچ سند قطعی درخصوص تأسیسات هسته‌ای اظهار نشده در ایران وجود ندارد.

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.