واژه‌نامه

به منظور آشنایی با با واژه‌های فنی هسته‌ای، معاهده‌های هسته‌ای و همچنینن نهادهای هسته‌ای، وازه‌نامه هسته‌ای تهیه و تدوین شده است. واژه‌های این وازه‌نامه در چهار بخش دسته بندی شده اند.

 

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.