انرژی هسته‌ای

در این بخش ضمن احصاء کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته‌ای و ارزش تولیدی و حرارتی آن، به وضعیت استفاده از انرژی هسته‌ای در سطح جهان نیز پرداخته شده است. از طرف دیگر نقش ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و همچنین ملاحظات زیست محیطی در ضرورت استفاده از انرژی هسته‌ای بررسی شده است.

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.