بسته به روز شده پیشنهادی ۹ سپتامبر ۲۰۰۹ ایران

بسته به روز شده پیشنهادی ۹ سپتامبر ۲۰۰۹ ایران

رئيس جمهوري طی سخنانی در 16 شهریورماه 1388 در اولین کنفرانس مطبوعاتي كه پس از تشكيل دولت دهم صورت پذيرفت، درخصوص موضوع هسته اي اظهار داشت: بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران درخصوص شناسايي چالش هاي مهم فراروي بشريت است كه آماده شده و ابتدا به گروه 1+5 ارائه خواهد شد. رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال كه کشورهاي غربي مدت زمان بندي شده مشخصي را نيمه اين ماه براي انجام مذاکرات تعيين کرده اند، گفت: ما نشنيديم کسي براي گفت و گو زمان تعيين کند. تعامل برمبناي احترام و عدالت، با زمان گذاشتن همخواني ندارد. ممکن است افرادي اظهارنظرهايي کرده باشند، روشن است که اين ادبيات با نيازهاي امروز و رويکرد ملت ايران ناسازگار است. رئيس جمهور همچنين اظهار داشت: همان طور که بارها گفتيم، حل مسائل جهاني نيازمند تعامل سازنده برپايه عدالت و احترام به آحاد ملت ها است. بدون مشارکت همگاني نمي توان مسائل را حل کرد و ملت ايران با همه توان، پيشنيه تمدني، فرهنگي و اقتدار برآمده از اراده ملي و با توانمندي هاي فرهنگي آمادگي دارد تا در يک تعامل سازنده درجهت حل مسائل جهاني حرکت کند. پيشنهادي که ما تهيه کرده ايم، ناظر بر شناسايي چالش هاي مهم فراروي بشريت و جهت گيري هاي اساسي براي حل پايدار اين چالش ها است. پيشنهاد داديم که در يک چارچوب منطقي و عادلانه آماده ايم با همه کساني که دلسوزند و مي توانند در اصلاح امور جهان مشارکت کنند، به گفت و گو بنشينيم. بسته هاي ديگري با فهرستي از موضوعات گوناگون براي دسته هاي ديگري از کشورها آماده شده که به زودي به آن ها خواهيم داد. بايد يک حرکت جدي، جريان و عزم جديد در دنيا براي اصلاح امور شکل بگيرد و ما به دليل تعهدات انساني و اخلاقي آماده ايم که در اين مسير پيشگام باشيم. از اینرو در تاریخ 18/6/1388 برابر با 9/9/2009 بسته پيشنهادي به روز شده جمهوري اسلامي ايران توسط وزير امور خارجه و در محل وزارت امور خارجه به «هربرت هونزوويتس» سفير آلمان، «شيه شيائوين» سفير چين، «الكساندر سادونيكوف» سفير روسيه، «برنار پولتي» سفير فرانسه، «ليويا لوي آگوستي» سفير سوئيس به عنوان حافظ منافع آمريكا و كاردار سفارت انگلستان در تهران تحويل شد. منوچهر متكي با بيان اين كه ايران فرصت جديدي را براي گفتگوها و مذاكرات جهت همكاري‌هاي متقابل فراهم كرده است، خاطرنشان كرد: اميدواريم درچارچوب اين بسته پيشنهادي بتوانيم دور جديدي از مذاكرات را ساماندهي كنيم. وزير امور خارجه در اين ديدار همچنين بر ضررت شناخت مناسبات ناعادلانه جهاني و آسيب شناسي آن تاکيد کرد و با اشاره به موقعيت سياسي ايران و ظرفيت ها و توانمندي هاي منطقه اي و بين المللي ملت ايران تصريح کرد ايرانيان همواره از اين ظرفيت ها براي برقراري صلح، آرامش، ثبات، پيشرفت و رفاه کشورهاي منطقه و جهان گام برداشته اند. منوچهر متكي اعلام کرد جمهوري اسلامي ايران اکنون نيز آمادگي دارد براساس اصول و ارزش هاي الهي و انساني از جمله به رسميت شناختن حاکميت و حقوق ملت ها، پرهيز از فشار و تهديد و در پرتو عدالت و قانون با طرف هاي ديگر پيرامون طيف گسترده اي از موضوعات سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و بين المللي به گفتگو بنشيند. متکي از سفراي 1+5 خواست بسته پيشنهادي را به دولت هايشان منتقل و تهران را از نظرات پايتخت هايشان مطلع نمايند. لازم به توضيح است در اين بسته به موارد زير اشاره شده است:

-  محور سیاسی و امنیتی: حفظ کرامت انسان ها و احترام به فرهنگ ملت ها و تامين حقوق آن ها، مبارزه با تهدیدهای مشترک امنیتی از طريق مقابله اساسي و همه جانبه و موثر با عوامل ايجادكننده و تقويت كننده تهديدهاي امنيت ازجمله تروریسم و مواد مخدر و مهاجرت های غیرقانونی و جنايت هاي سازمان یافته و دزدي دريائي، تقویت ثبات و تحکیم صلح عادلانه و توسعه گسترده مردم سالاري و پیشرفت دمكراسي و ارتقاي رفاه ملت ها در مناطقی از جهان که از بی ثباتی و نظامی گری و خشونت و تروریسم رنج می برند بر مبناي احترام به حقوق ملت ها و منافع ملی كشورها، تحكيم حاکمیت ملی کشورها در چارچوب روش های مردم سالارانه، پرهيز از خشونت و نظامی گری و مقابله ريشه اي با تروریسم.

- محور بين المللي: اصلاح ساختار سازمان ملل و شوراي امنيت و ارتقاي كاركرد آن ها برمبناي مردم سالاري و عدالت، ارتقاي وزن و جايگاه موضوعات زيست محيطي در مناسبات بين المللي و مشاركت عمومي در مديريت مسائل زيست محيطي، تعريف و تدوين عادلانه حقوق فضا و سهيم شدن همه دارندگان فناوري فضا در مديريت و بهره برداري عادلانه از آن، تعريف و تدوين حقوق مربوط به تبادل فناوري هاي نو و پيشرفته، توسعه نظارت قانونمند و عادلانه آژانس بين المللي انرژي اتمي و ايجاد سازوكار لازم براي بهره برداري همگاني از انرژي پاك هسته اي در زمينه هاي كشاورزي و صنعت و پزشكي و نيرو، جهان شمولي معاهده ان.پي.تي و سازمان دهي عزم جهاني و اعمال برنامه واقعي و اساسي براي خلع سلاح كامل و جلوگيري قاطع از هرگونه توسعه و اشاعه تسليحات هسته اي و شيميايي و ميكروبي، ارتقاي ملاحظات اخلاقي و انساني و حاكميت كامل آن ها در سازوكارها و مناسبات و رويه هاي بين المللي.

-  محور اقتصادي: انرژی و امنیت آن در عرصه هاي تولید و عرضه و انتقال و مصرف، تجارت و سرمایه گذاری، ظرفيت سازي براي ارتقاي رفاه عمومي و فقرزدايي از جهان و كاهش فاصله طبقاتي و فاصله شمال- جنوب، ريشه يابي بحران اقتصادي و مالي جهاني و جلوگيري از وقوع جلوه هايي ديگر از بحران در عرصه اقتصادي جهان و طراحي سازوكار جديد و عادلانه، مبارزه با اقتصاد زيرزميني و مفاسد اقتصادي و جرايم مالي و جنايات سازمان يافته عليه امنيت اقتصادي.

دیدگاه‌ها بسته هستند.