درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

“ایران و فناوری هسته ای” یک پایگاه و بانک اطلاعاتی مستقل و معتبر است که با اهداف زیر فعالیت می کند.

  1. انتشار اسناد موضوع هسته ای ایران
  2. پی گیری و دفاع از سیاست های هسته ای ایران
  3. انعکاس دقیق دیدگاه های مقام های حقیقی و حقوقی در ایران درباره موضوع هسته ای
  4. انتشار واقعیت های اساسی درباره برنامه هسته ای ایران

دیدگاه‌ها بسته هستند.