بیانیه عدم تعهد در اجلاس مارس 2009 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس مارس 2009 شورای حکام

افتخار دارم که این بیانیه را به نمایندگی از جانب گروه جنبش عدم تعهد در وین ایراد نمایم. در آغاز، جنبش عدم تعهد مایل است از مدیرکل به خاطر گزارش ایشان در خصوص اجرای موافقت نامه پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند GOV/2009/8 و همچنین از دبیرخانه به خاطر برگزاری جلسه توجیهی فنی در این خصوص، تشکر نماید.

2. همانگونه که در بیانیه مصوب نشست وزرای جنبش عدم تعهد که از 27 تا 30 ژوئیه 2008 در تهران برگزار گردید، جنبش عدم تعهد مایل است موضع اصولی خود را درباره این موضوع مورد تأکید قرار دهد.
3. جنبش عدم تعهد ملاحظه می نماید که مدیرکل در گزارش اخیر خود یک بار دیگر بیان کرده است که آژانس قادر به ادامه راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهارشده در ایران بوده است. جنبش عدم تعهد همچنین ملاحظه می نماید که آژانس نشانه ای از فعالیت های بازفرآوری جاری را در تأسیساتی در ایران که تحت نظارت قرار دارند، نیافته است.
4.به علاوه، جنبش عدم تعهد ملاحظه می نماید که کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) تحت نظارت و مراقبت آژانس قرار دارد، کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP) تحت نظارت و مراقبت آژانس قرار دارد و مجتمع های سوخت وارد شده از فدراسیون روسیه برای استفاده در نیروگاه هسته ای بوشهر (BNPP) تحت مهر و موم آژانس قرار دارند. جنبش عدم تعهد همچنین ملاحظه می نماید که گزارش بیان می دارد که FEP و PFEP مطابق با آنچه اعلام شده اند، در حال کار بوده اند.
5. جنبش عدم تعهد ضمن ابراز خرسندی ملاحظه می نماید که از مارس 2007، 21 بازرسی سرزده در FEP به انجام رسیده است که نشان دهنده سطح همکاری است که ایران مبذول داشته و این که هیچ مانعی برای انجام این بازرسی ها وجود نداشته است.
6.جنبش عدم تعهد همچنین ملاحظه می نماید که آژانس ارزیابی خود را از راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV)که در تاریخ 26-24 نوامبر 2008 در FEP به انجام رسید، نهایی ساخته است و نتیجه گیری نموده که موجودی فیزیکی همانگونه که توسط ایران اعلام شد، منطبق با نتایج PIV می باشد.
7. جنبش عدم تعهد از درخواست مدیرکل از آن تعداد کشورهای عضو که اطلاعاتی را مرتبط با «مطالعات ادعایی» به دبیرخانه ارائه داده اند، برای موافقت با این که آژانس کپی ها را به ایران ارائه دهد کاملاً حمایت می نماید. جنبش عدم تعهد یک بار دیگر نگرانی خود را نسبت به ایجاد موانع در این زمینه که فرآیند راستی آزمایی آژانس را با مانع مواجه می سازد، ابراز می دارد.
8. با درنظر گرفتن تحولات اخیر یادشده بالا، همچنین گزارش های قبلی مدیرکل درمورد اجرای برنامه کاری «تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران و آژانس در خصوص مدالیتی حل و فصل مسائل باقیمانده»، جنبش عدم تعهد انتظار دارد که اجرای پادمان در ایران به روال عادی انجام پذیرد.
9. جنبش عدم تعهد موضع اصولی خود را مبنی بر اینکه دیپلماسی و گفتگو تنها روش نیل به یک راه حل بلندمدت برای موضوع هسته ای ایران است، مورد تأکید قرار می دهد، جنبش عدم تعهد همه کشورهای عضو را تشویق می نماید تا برای رسیدن به این نتیجه، مشارکت مثبت داشته باشند. جنبش عدم تعهد همچنین متوقع است همه طرف های ذی ربط از هرگونه فشار بی مورد که فرآیند سازنده فیمابین آن ها را به مخاطره می اندازد، خودداری نمایند.

دیدگاه‌ها بسته هستند.