بیانیه عدم تعهد در اجلاس نوامبر 2008 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس نوامبر 2008 شورای حکام

1. گروه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در وین مایل است از مدیرکل برای گزارش ایشان دربارۀ اجرای موافقت نامۀ پادمان معاهدۀ عدم گسترش (NPT) در جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در سند GOV/2008/59 درج گردیده و همچنین از دبیرخانه برای خلاصۀ گزارش فنی که در این زمینه تدارک دیده شد، تشکر نماید.

2.جنبش عدم تعهد مایل است موضع اصولی خود را دربارۀ این موضوع مورد تأکید قرار دهد، همانگونه که در بیانیۀ مصوب نشست وزرای جنبش عدم تعهد که از 27 تا 30 ژوئیه 2008 در تهران برگزار گردید منعکس گردیده است.
3.جنبش عدم تعهد خاطرنشان می سازد که مدیرکل در گزارش اخیر خود یکبار دیگر بیان کرده است که آژانس قادر به ادامۀ راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهارشده در ایران بوده و ایران دسترسی به مواد هسته ای اظهارشده را برای آژانس فراهم نموده است و گزارش های حسابرسی مواد هسته ای لازم در ارتباط با مواد و فعالیت های هسته ای اظهارشده فراهم کرده است. جنبش عدم تعهد همچنین خاطرنشان می سازد که آژانس نشانه ای از فعالیت های بازفرآوری جاری در ایران نیافته است.
4.جنبش عدم تعهد با یادآوری این که مدیرکل در گزارش خود به شورای حکام سپتامبر 2008(GOV/2008/38)  اظهار تأسف کرده از این که آژانس در موضعی نیست که اسناد مربوط به مطالعات ادعایی را به ایران تحویل نماید، نگرانی خود را از ایجاد چنین موانعی که از روند راستی آزمایی آژانس جلوگیری می نماید، بیان می کند.
5.جنبش عدم تعهد خاطرنشان می سازد که مدیرکل در گزارش خود تصریح نموده است که آژانس استفادۀ عملی از مواد هسته ای را در ارتباط با مطالعات ادعایی کشف نکرده است.
6.جنبش عدم تعهد موضع اصولی خود را مبنی بر این که دیپلماسی و گفتگو تنها روش نیل به یک راه حل مسالمت آمیز برای موضوع هسته ای ایران است، مورد تأکید قرار می دهد و همۀ کشورهای عضو را تشویق می نماید تا برای رسیدن به این نتیجه با نظر مثبت کمک نمایند.

دیدگاه‌ها بسته هستند.