بیانیه عدم تعهد در اجلاس مارس 2008 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس مارس 2008 شورای حکام

1.افتخار دارم این بیانیه را از سوی شعبه جنش عدم تعهد در وین ارائه نمایم. در ابتدا مایلم مراتب تشکر خود از مدیرکل بابت گزارش ایشان مندرج در سند GOV/2008/4 را اعلام نمایم.

2.جنبش عدم تعهد از تلاش های ایران و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای برنامه کاری در ارتباط با توافق جمهوری اسلامی ایران و آژانس در خصوص مدالیتی حل مسائل باقی مانده استقبال می نماید. در این ارتباط، جنبش عدم تعهد همچنین از دیدار مدیرکل آژانس از ایران در فاصله 12- 11 ژانویه 2008 که طی آن نسبت به تسریع در اجرای برنامه کاری تصمیم گرفته شد، استقبال می نماید.
3.جنبش عدم تعهد همراه با قدردانی مورد توجه قرار می دهد که همانگونه که در بند 3 گزارش در خصوص دیدار مدیرکل آژانس از تهران آمده است ” … رهبری ایران اعلام داشت که برنامه هسته ای کشور همواره صرفاً برای مقاصد صلح آمیز بوده و هرگز برنامه توسعه تسلیحات هسته ای دربر نداشته است…”.
4. گروه عدم تعهد مایل است از این فرصت استفاده نموده و موضع اصولی خود در خصوص موضوع که طی بیانیه چهاردهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانای کوبا در تاریخ 15 و 16 سپتامبر 2006 اعلام شده است را یادآوری نماید.
5.جنبش عدم تعهد بسیار خرسند است خاطرنشان نماید که بر اثر تلاش های مشترک دبیرخانه آژانس و ایران، دستاورهای مهمی در جریان اجرای برنامه کاری حاصل شد. با درنظر گرفتن گزارش مدیرکل به شورای حکام  و نیز نتایج گزارش شده توسط دبیرخانه درخصوص این موضوع طی جلسات سپتامبر و نوامبر 2007 شورای حکام، جنبش عدم تعهد همراه با خرسندی خاطرنشان می سازد که تمامی 6 “موضوع باقی مانده” مورد اشاره در برنامه کاری حل و فصل شده اند. جنبش عدم تعهد رضایت خود از همکاری فعالانه جمهوری اسلامی ایران با آژانس در اجرای برنامه کاری توافق شده که منجر به حل این مسائل باقی مانده در زمانی کمتر از مدت زمان پبش بینی شده گردید را اعلام می دارد. عدم تعهد از این پیشرفت چشمگیر استقبال نموده و انتظار دارد که اجرای پادمان در ایران به حالت عادی درآید.
6.جنبش عدم تعهد خاطرنشان می سازد ” … آژانس شواهدی دال بر استفاده از مواد هسته ای در ارتباط با مطالعات ادعایی نیافته و اطلاعات معتبری در این ارتباط نیز ندارد. جنبش عدم تعهد اعتقاد دارد اهداف هر جلسه توجیه فنی بایستی تشریح مضامین اسناد قبلاً ارائه شده دبیرخانه باشد. اما جلسه توجیهی فنی که در 25 فوریه درخصوص این موضوع دستورکار برگزار گردید، فراتر از گزارش مدیرکل در خصوص این مسئله بود. به علاوه، جنبش عدم تعهد تأکید می نماید که کار شورای حکام بایستی صرفاً متکی بر اطلاعات به موقع، واقعی، رسمی، راستی آزمایی شده و معتبر باشد.
7.جنبش عدم تعهد خاطرنشان می سازد که مدیرکل بار دیگر اعلام داشته آژانس قادر است عدم انحراف مواد اظهارشده در ایران را مورد راستی آزمایی قرار دهد و ایران امکان دسترسی آژانس به مواد هسته ای اظهارشده را فراهم نموده و گزارش حسابرسی لازم در ارتباط با مواد و فعالیت های هسته ای اظهارشده را به آژانس ارائه نموده است. جنبش عدم تعهد همچنین خاطرنشان می سازد که آژانس شواهدی دال بر فعالیت های جاری بازفرآوری در ایران نیافته است.
8.جنبش عدم تعهد مایل است تأکید نماید که در گزارش مدیرکل آژانس آمده است که اطلاعات آژانس از برنامه اعلام شده کنونی ایران شفاف تر شده است.
9. جنبش عدم تعهد اهمیت تداوم بی طرفی و رعایت ابعاد حرفه ای دبیرخانه آژانس را مورد تصریح قرار داده و بار دیگر هرگونه فشار یا مداخله بی مورد در فعالیت های آژانس به ویژه در روند راستی آزمایی که موجب در معرض خطر قرارگرفتن کارآیی و اعتبار آن می گردد را رد می نماید.
10.                     ضمن تکرار مجدد موضع اصولی خود مبنی بر این که دیپلماسی و گفتگو تنها راه برای حل بلندمدت برنامه هسته ای ایران است، جنبش عدم تعهد تمامی کشورهای عضو را به مساعدت مثبت در این امر فرا می خواند. جنبش عدم تعهد همچنین از تمامی طرف های ذی ربط انتظار دارد از هرگونه اقدامی که روند سازنده امور میان ایران و آژانس را به مخاطره اندازد، اجتناب نمایند.

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.