بیانیه عدم تعهد در اجلاس سپتامبر 2007 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس سپتامبر 2007 شورای حکام

1. از سوی گروه عدم تعهد در وین مایلم از مدیرکل برای گزارش اجرای موافقت نامه پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند GOV/2007/48 و همچنین دبیرخانه برای جلسه توجیهی در این خصوص تشکر نمایم.

2. در ابتدا مایلم موضع اصولی عدم تعهد در این خصوص که در بیانیه عدم تعهد درخصوص موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران در چهاردهمین اجلاس سران عدم تعهد در هاوانای کوبا از تاریخ 15 تا 16 سپتامبر 2006 به تصویب رسید را مجدداً یادآوری نمایم.
3. کشورهای عدم تعهد از تلاش های انجام شده توسط ایران و دبیرخانه آژانس برای دستیابی به حل و فصل مسائل باقیمانده استقبال می نمایند و نتایج این تلاش ها که منجر به “برنامه کار” درچارچوب سند آژانس به شمارهINFCIRC/711 شده را مورد توجه قرار می دهد.
4. عدم تعهد همچنین بخش تفاهمات عمومی در این سند را مورد توجه قرار می دهد.
5. عدم تعهد به آن چه از سوی مدیرکل درخصوص برنامه کار در خلاصه گزارش وی مبنی بر این که این برنامه کار “یک گام مهم به جلو” می باشد، اشتراک نظر دارد. عدم تعهد اعتقاد دارد این گام تسهیل کننده مذاکرات بین ایران و طرف های ذی ربط برای دستیابی به حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران می باشد.
6. عدم تعهد از نتیجه گیری آژانس به حل موضوع پلوتونیم که در گزارش مدیرکل ذکر شده، ابراز خرسندی می نماید.
7. عدم تعهد این نکات را که آژانس طی بازرسی های انجام شده قادر به تأیید عدم انحراف مواد هسته ای اظهارشده در ایران بوده و شواهدی مبنی بر انجام فعالیت های بازفرآوری توسط آژانس یافت نشده را مورد توجه قرارداده است.
8. عدم تعهد در این راستا بر اعتماد کامل بر بی طرفی و کار حرفه ای دبیرخانه آژانس و مدیرکل آن مجدداً تأکید می نماید. بر اساس این اعتماد، عدم تعهد قویاً اعمال فشارهای سیاسی و مداخله در فعالتی های آژانس به ویژه در فرآیند راستی که کارآئی آژانس را به مخاطره می اندازد، وارد نمی داند. عدم تعهد به ویژه حمایت کامل خود را از گام های اخیر که توسط مدیرکل به منظور حل موضوعات باقیمانده برداشته شده، ابراز می دارد.
9. عدم تعهد قویاً اعتقاد دارد دیپلماسی و گفتگو تنها راه حل موضوع هسته ای ایران در بلندمدت می باشد، در این رابطه، تمامی طرف های ذی ربط را به مشارکت مثبت در این راستا ترغیب می نماید. عدم تعهد همچنین از تمامی طرف های ذی ربط انتظار دارد از اتخاذ اقدامائی که فرایند سازنده اخیر بین ایران و آژانس را به خطر می اندازد، پرهیز نمایند.

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.