بیانیه عدم تعهد در اجلاس ژوئن 2007 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس ژوئن 2007 شورای حکام

آقای رئیس

1. من از طرف گروه غیرمتعهدها در وین کمال احترام و تشکر را جهت امکان ارائه این بیانیه ابراز می دارم.
2. در ابتدا تمایل دارم تا تشکر خود را از مدیرکل برای ارائه گزارش جامع خود طی سند GOV/2007/22 ابراز نمایم. ما همچنین تشکر خود را از دبیرخانه آژانس برای ارائه خلاصه فنی در این گزارش ابراز می داریم.
3. گروه غیرمتعهدها از این فرصت استفاده می کند تا اصول و مواضع خود را درخصوص این موضوع همانگونه که در سند نهایی چهاردهمین اجلاس سران دولت های عضو گروه غیرمتعهد طی 15 و 16 سپتامبر 2006 در هاوانای کوبا پیرامون موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران صادر گردید، مورد یادآوری قرار دهد.
4. گروه غیرمتعهدها این نکته را مورد یادآوری قرار می دهد که در سند GOV/2007/22 مدیرکل آژانس یک بار دیگر تأکید کرده که آژانس هیچگونه اسناد و شواهدی دال بر انحراف فعالیت ها و مواد هسته ای به سمت اهداف ممنوعه پیدا نکرده و نیز همه مواد هسته ای اظهارشده مورد حسابرسی قرار گرفته و آژانس قادر است تا عدم انحراف مواد هسته ای اظهارشده در ایران را مورد تأیید قرار دهد.
5. گروه غیرمتعهدها همچنین یادآوری می کند که مدیرکل گزارش داده که هیچ نوع علائمی مبنی بر فعالیت های بازفرآوری در ایران وجود ندارد.
6. گروه غیرمتعهدها همچنین اطلاعاتی شامل بند 4 گزارش را که براساس آن ایران با یک چارچوب پادمانی اصلاح شده برای تأسیسات غنی سازی سوخت در نطنز موافقت کرده را یادآوری می نماید که شامل بازرسی در فاصله ماهانه و بازدید مربوط به راستی آزمایی اطلاعات طراحی یعنی ترکیبی از بازرسی های سرزده و اعلام نشده و اقدامات نظارتی و کنترلی می شود. غیرمتعهدها یادآوری می کنند که اولین بازرسی اعلام نشده و ناگهانی در 13 می 2007 صورت گرفت. گروه غیرمتعهدها همچنین تأکید می کند که هر فعالیت هسته ای قانونی تحت نظارت پادمان آژانس هیچ نگرانی را به وجود نمی آورد.
7. گروه غیرمتعهدها ملاقات های اخیر میان مسئولان عالی ایران و اتحادیه اروپا را مورد یادآوری قرار می دهد. در این خصوص، گروه غیرمتعهدها کشورهای درگیر را به اجتناب از هرگونه تصمیم شتاب زده و همچنین ضرورت توجه به تمامی طرح ها و مذاکرات بدون پیش شرط برای رسیدن به یک راه حل قابل قبول چندجانبه و صلح آمیز، فرا می خواند.
8. غیرمتعهدها از فرصت استفاده کرده و اعتماد کامل خود را به مواضع بی طرفانـه و حرفه ای دبیرخانه و مدیرکل آن جناب آقای دکتر البرادعی ابراز می نماید. مطابق با این اعتماد، گروه غیرمتعدها قویاً هرگونه فشار یا دخالت زائد و بی جهت در فعالیت های آژانس به ویژه در روند راستی آزمایی آن که می تواند اعتبار و اثربخشی آن را به مخاطره بیندازد، رد می کند.

دیدگاه‌ها بسته هستند.