بیانیه عدم تعهد در اجلاس مارس 2007 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس مارس 2007 شورای حکام

1.به نیابت از جنبش عدم تعهد مایلم از مدیرکل به خاطر ارائه گزارش خود تشکر نمایم. ما همچنین از دبیرخانه به خاطر توضیحات فنی در مورد این گزارش تقدیر می کنیم.

2.نم مایل است با اغتنام از فرصت، اصول و مواضع خود پیرامون این موضوع را که در بیانیه مربوط به موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران مصوب چهاردهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در روزهای 15 و 16 سپتامبر 2006 در هاوانای کوبا اعلام شده است، یادآوری نماید.
3.نم توجه می نماید که مدیرکل در گزارش 8/2007/GOV خود چنین ارزیابی کرده است که آژانس قادر است عدم انحراف در مواد هسته ای اظهارشده از سوی ایران را تأیید نماید و این که هیچ نشانه ای از وجود فعالیت های جاری بازفرآوری در ایران وجود ندارد.
4.نم همچنین توجه می نماید که مدیرکل در تاریخ 19 فوریه 2007 نامه ای را دریافت نموده که در آن جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی و تمایل کامل خود برای مذاکره پیرامون مدالیتی حل و فصل مسائل باقیمانده با آژانس، منوط به این که اطمینان حاصل شود موضوع درچارچوب آژانس و بدون مداخله شورای امنیت سازمان ملل بررسی خواهد شد، تأکید کرده است.
5.با توجه به تحولات اخیر در زمینه این موضوع، نم از تمام طرف های ذی ربط می خواهد ضمن رعایت شکیبایی و خویشتن داری، به اقدامی که ممکن است به تشدید اوضاع و ایجاد تقابل غیرضروری بیانجامد متوسل نشوند.
6.نم قطعنامه های متعدد کنفرانس عمومی آژانس از جمله تبصره بند 13 اجرایی قطعنامه 533 مصوب سی و چهارمین کنفرانس عمومی را یادآوری می نماید که می گوید: حمله مسلحانه یا تهدید به حمله مسلحانه علیه یک تأسیسات زیر پوشش پادمان، اعم از درحال فعالیت یا درحال ساخت، وضعیتی را ایجاد می کند که طی آن شورای امنیت سازمان ملل ناگزیر خواهد بود برطبق مفاد منشور ملل متحد فوراً وارد عمل شود.
7.نم از سفر اخیر سه کشور عضو نم طی روزهای 3 و 4 فوریه 2007 به ایران در معیت نمایندگی گروه 77 و چین و اتحادیه کشورهای عربی، به دعوت مقامات ایرانی استقبال می کند. درطول این سفر که بازدید از برخی تأسیسات هسته ای را شامل می شد، سه کشور عضو نم در جریان آخرین اطلاعات مربوط به برنامه هسته ای ایران قرار گرفتند. نم این دعوت را یک اقدام مربوط به شفافیت و اعتمادساز از سوی مقامات ایران ارزیابی کرد. این سفر از سوی رسانه های بین المللی زیر پوشش گسترده خبری قرار گرفت. نسخه هایی از گزارش مربوط به این سفر در اینجا قابل دستیابی است.

دیدگاه‌ها بسته هستند.