بیانیه عدم تعهد در اجلاس سپتامبر 2006 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس سپتامبر 2006 شورای حکام

آقای رئیس

1. افتخار دارم این بیانیه را به نیابت از سوی گروه نم قرائت نمایم.
2.ما نیز مراتب قدردانی گروه نم از مدیرکل و دبیرخانه را به خاطر گزارش به شورای حکام در مورد اجرای موافقت نامه پادمان ان.پی.تی در جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند        53/6 2006 / Gov مورخ 31 اوت 2006 ابراز می نمائیم.
3.همانگونه که شورای حکام ممکن است به یاد بیاورد، در جریان آخرین اجلاس شورا در ژوئن 2006، نم بیانیه خود را درخصوص این ماده از دستورکار بر اساس بیانیه مصوب در کمیته هماهنگی وزرای جنبش عدم تعهد در اجلاس پوتراجایایی مالزی در می 2006 قرائت نمود.
4.نم خرسند است که می­بیند ایران، امکان دسترسی آژانس به مواد و تأسیسات هسته­ای را فراهم نموده و گزارش های مورد درخواست را ارائه کرده است. نم توجه می نماید که آژانس به فعالیت خود در زمینه حل و فصل موارد باقیمانده در ارتباط با برنامه هسته ای ایران ادامه خواهد داد. در این ارتباط، نم ایران را ترغیب به ادامه همکاری فعال و کامل با آژانس درچارچوب اختیارات آژانس برای حل و فصل موضوعات باقیمانده درجهت اعتمادسازی و حل و فصل مسالمت آمیز مسئله می نماید.
5.نم گزارش مدیرکل مندرج در سند 15/2006 / Gov مورخ فوریه 2006 را که می گوید تمام مواد هسته ای اظهارشده در ایران مورد محاسبه قرار گرفته و آژانس هیچ نشانه ای از انحراف چنان موادی به سمت فعالیت های ممنوعه مشاهده نکرده است را مورد توجه و یادآوری قرار
می­دهد.
6.نم تأکید می نماید که تمام موارد مربوط به پادمان و راستی آزمایی از جمله مسائل مربوط به ایران باید درچارچوب آژانس حل و فصل و مبتنی بر جنبه های فنی و حقوقی باشد. نم بر این باور است که تمام طرف های مراجع بین المللی ذی ربط باید از هر اقدامی که ممکن است به تشدید وخامت اوضاع بیانجامد، اجتناب نمایند.
7.نم توجه می نماید که 6 کشور، بسته پیشنهادی خود را به ایران ارائه نموده­اند و از این واقعیت استقبال می­نماید که ایران تا تاریخی که اعلام کرده به این بسته پاسخ داده است. نم از طرف های ذی ربط می خواهد از اتخاذ تصمیمات شتاب زده اجتناب و به تمام پیشنهادات از جمله پاسخ ایران با توجه به یافتن یک راه حل مشترک از طریق مذاکره بدون هیچ گونه پیش شرط در راستای نیل به یک راه حل مسالمت آمیز و مرضی الطرافین، توجه جدی نمایند. نم در این ارتباط یادآوری می نماید که مکرراً اعلام کرده است که دیپلماسی و گفتگو باید با هدف یافتن یک راه حل درازمدت برای مسئله هسته ای ایران از طریق مسالمت آمیز ادامه یابد.

دیدگاه‌ها بسته هستند.