بیانیه عدم تعهد در اجلاس ژوئن 2005 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس ژوئن 2005 شورای حکام

1.نم از این واقعیت استقبال می کند که بیانیۀ شفاهی مدیرکل، یک بار دیگر روند مثبت اجرای موافقت نامه های پادمانی در جمهوری اسلامی ایران را تأیید می کند و این که ایران به تسهیل دسترسی آژانس به مواد و فعالیت های هسته ای به موجب موافقت نامۀ پادمان و پروتکل الحاقی که ایران آن را داوطلبانه اجراء می کند، ادامه داده است. در این زمینه، نم همچنین به گزارش شفاهی معاون مدیرکل در امور پادمان توجه می کند.

2.نم به این که با همکاری ایران و دیگر کشورها موضوع مهم منشأ آلودگی در کوتاه مدت حل و فصل می شود، دلگرم است. سایر سؤالات و مسائل باقی مانده نیز انتظار می رود که به همین ترتیب حل و فصل و نتیجه گیری شود.
3.پیشرفت های اساسی حاصله در راستی آزمایی برنامۀ هسته ای ایران و فعالیت صلح آمیز آن و دورنمای شفاف برای حل و فصل آن در یک قالب زمانی کوتاه، بار دیگر حاکی از صلاحیت آژانس در برخورد مؤثر با چنین مواردی است. از این رو، نم با تکرار موضع خود معتقد است که این موضوع صرفاً درچارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی باید نهایی شده و خاتمه یابد.
4.نم این موضع خود را تکرار می کند که تعلیق فعالیت های غنی سازی و بازفراوری ایران یک اقدام اختیاری و غیرالزام آور اعتمادساز بوده که کاملاً مورد تأکید آژانس قرار گرفته است. این کار به افزایش اعتماد به برنامۀ سوخت هسته ای ایران انجامیده و به هیچ روی نباید به گونه ای تفسیر شود که محدودیتی برای حق لاینفک کشورها برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای به نظر می آید.
5.نم به مذاکرات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های فرانسه، آلمان و انگلیس با حمایت نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا توجه می کند و امیدوار است که یک توافق مرضی الطرفین درازمدت درمورد برنامۀ هسته ای ایران در مقاصد صلح آمیز، از طریق گفتگو حاصل شود.

دیدگاه‌ها بسته هستند.