بیانیه عدم تعهد در اجلاس سپتامبر 2003 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس سپتامبر 2003 شورای حکام

خانم رئیس

1.به نیابت از مجمع اعضای عدم تعهد (نم) در وین، مایلم مراتب قدردانی خود را از مدیرکل آژانس و دبیرخانه به خاطر ارائۀ گزارش پیرامون موضوعات پادمانی در جمهوری اسلامی ایران طی سند 63/200/Gov به شورای حکام ابراز دارم.
2.در این ارتباط، نم از دبیرخانه به خاطر فعالیت های گستردۀ راستی آزمایی که از ماه ژوئن تاکنون انجام داده، تقدیر نموده و حمایت کامل خود را از تلاش های جاری برای حل و فصل موضوعات باقی مانده اعلام می کند.
3.با یادآوری این که شورای حکام پیش تر از ایران خواسته است فوراً تمام موضوعات       باقی ماندۀ پادمانی مورد اشاره در گزارش ژوئن را حل و فصل نماید، از اقدامات ایران جهت اصلاح امور و به ویژه از طریق افزایش میزان همکاری درخصوص میزان و جزئیات اطلاعات ارائه شده به آژانس و اجازه دسترسی های مورد نیاز به سایر اماکن و              نمونه برداری های محیطی استقبال می کند. در این زمینه، نم ایران را به استمرار این اقدامات توأم با شفافیت کامل، ترغیب می نماید.
4.نم، همچنین از نامۀ مورخ 24 اوت 2003 که طی آن نمایندگی دائم ایران نزد آژانس، به مدیرکل اطلاع داده که ایران آماده آغاز مذاکرات خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد پروتکل الحاقی است، استقبال می کند.
5.نم، حق بنیادین و غیرقابل انکار کشورهای عضو در توسعۀ انرژی هسته ای در مقاصد    صلح آمیز را مورد شناسایی قرا می دهد و اهمیت فوق العاده ای را برای حصول به توازن مناسب بین حقوق کشورهای عضو و تعهداتشان قائل می باشد.
6.در نهایت این که شاخۀ کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در وین، استمرار و تشدید همکاری بین ایران و آژانس با حمایت کشورهای عضو و منتج شدن این امر به حل و فصل کامل موضوع را توصیه و ترغیب می نماید. نم، بر حل و فصل موضوع از طریق گفتگوهای سازنده در چارچوب آژانس تأکید می نماید.

دیدگاه‌ها بسته هستند.