غرب و WMD

غرب و WMD

در این بخش عملکرد سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات کشتار جمعی و همچنین عملکرد آن‌ها در قبال سلاح‌های کشتار جمعی رژیم اسرائیل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

دیدگاه‌ها بسته هستند.