ساختار و تشکیلات آژانس

ساختار و تشکیلات آژانس

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارای ارکان زیر است:

 کنفرانس عمومی

کنفرانس عمومی بالاترین رکن تصمیم‌گیری آژانس می‌باشد و مرکب از کلیه اعضای آژانس است. کنفرانس سالانه و معمولا در ماه سپتامبر برای بررسی و تصویب برنامه و بودجه و تصمیم‌گیری در مورد سایر موضوعاتی که توسط شورای حکام، مدیر کل یا اعضاء به آن ارجاع می‌شود، تشکیل جلسه می‌دهد. مسئولیت انتخاب دبیرکل آژانس به مدت 4 سال از وظایف دیگر کنفرانس است. هر عضو کنفرانس دارای یک رای است و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.

 شورای حکام

شورای حکام مرکب از 35 عضو است که توسط کنفرانس عمومی انتصاب و انتخاب می‌شوند. شورا معمولا 5 بار در سال ـ در ماه‌های مارس و ژوئن، دو بار در سپتامبر و دسامبر ـ تشکیل جلسه می‌دهد. شورای حکام به بررسی برنامه و بودجه آژانس می‌پردازد و توصیه‌هایی را به کنفرانس عمومی می‌کند و همچنین در مورد عضویت اعضاء توصیه می‌کند. شورا همچنین موافقت‌نامه‌های پادمانی و استانداردهای ایمنی را تصویب می‌کند و مسئول تعیین مدیرکل آژانس می‌باشد.

 دبیرخانه

دبیرخانه آژانس از 2200 کارمند از 90 کشور و یک دبیرکل که در راس آن قرار دارد، تشکیل شده است. دبیرکل بنا به پیشنهاد شورای حکام و با تایید کنفرانس عمومی برای 4 سال انتخاب می‌شود. دبیرکل در انجام وظایف خود دارای 6 معاون می‌باشد: اداره علوم هسته‌ای، اداره همکاری فنی، اداره پادمان‌ها، اداره انرژی هسته‌ای، اداره امنیت و ایمنی هسته‌ای، اداره سیاستگزاری.[1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: آشنایی با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و پروتکل الحاقی، کاظم غریب آبادی، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1383.

دیدگاه‌ها بسته هستند.