وضعیت استفاده از انرژی هسته‌ای در سطح جهان

وضعیت استفاده از انرژی هسته‌ای در سطح جهان

برابر آمار اعلام شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تا تاریخ 18 آوریل 2007 (برابر با 29 فروردین 1386)، 436 رآکتور در حال کار در سطح جهان وجود داشت که به تولید 708/369 مگاوات برق هسته‌ای می پرداختند. آمریکا با دارا بودن 103 رآکتور، در صدر این آمار قرار دارد. در رده های بعدی فرانسه با 59 رآکتور، ژاپن با 55 رآکتور و روسیه با 31 رآکتور قرار دارند. بر همین اساس، تا تاریخ مزبور 31 رآکتور در حال ساخت در جهان وجود داشت که روسیه با دارا بودن 7 رآکتور در صدر این آمار قرار دارد و هند با 6 رآکتور و چین با 5 رآکتور در رده های بعدی قرار دارند.

جدول 1- رآکتورهای تولید نیرو در جهان (تا 18 آوریل 2007)
ردیف
کشور
رآکتور در حال کار
رآکتور در حال ساخت
ردیف
کشور
رآکتور در حال کار
رآکتور در حال ساخت
1
آمریکا
103
26
ارمنستان
1
2
فرانسه
59
27
لیتوانی
1
3
ژاپن
55
1
28
هلند
1
4
روسیه
31
7
29
رومانی
1
1
5
کرۀ جنوبی
20
1
30
اسلوونی
1
6
انگلیس
19
31
ایران
1
7
کانادا
18
مجموع
31
436
31
8
آلمان
17
9
هند
17
6
10
اوکراین
15
2
11
چین
10
5
12
سوئد
10
13
اسپانیا
8
14
بلژیک
7
15
چک
6
16
اسلواکی
5
17
سوئیس
5
18
فنلاند
4
1
19
مجارستان
4
20
آرژانتین
2
1
21
برزیل
2
22
بلغارستان
2
2
23
مکزیک
2
24
پاکستان
2
1
25
آفریقای جنوبی
2
26
ارمنستان
1
توضیح: جمع رآکتورها، با درنظر گرفتن 6 رآکتور در حال کار و 2 رآکتور در حال ساخت تایوان می باشد.
جدول 2- میزان برق هسته‌ای تولیدی توسط رآکتورها (تا پایان سال 2005) . توضیح این که جمع کلی، با درنظر گرفتن 6 رآکتور در حال کار تایوان با ظرفیت تولیدی 4904 مگاوات می باشد.
ردیف
کشور/گروه کشورها
میزان برق هسته‌ای تولیدی (مگاوات)
درصد نسبت به کل برق تولیدی
1
آمریکای شمالی
کانادا
12599
6/14
آمریکا
99210
3/19
2
آمریکای لاتین
آرژانتین
935
9/6
برزیل
1901
5/2
مکزیک
1310
5
3
اروپای غربی
بلژیک
5801
6/55
فنلاند
2676
9/32
فرانسه
63363
5/78
آلمان
20339
31
هلند
449
9/3
اسپانیا
7588
6/19
سوئد
8910
9/44
سوئیس
3220
1/32
انگلیس
11852
9/19
4
اروپای شرقی
ارمنستان
376
7/42
بلغارستان
2722
1/44
چک
3368
5/30
مجارستان
1755
2/37
لیتوانی
1185
6/69
رومانی
655
6/8
روسیه
21743
8/15
اسلواکی
2442
1/56
اسلوونی
656
4/42
اوکراین
13107
5/48
5
آفریقا
آفریقای جنوبی
1800
5/5
6
خاورمیانه و جنوب آسیا
هند
3040
8/2
پاکستان
425
8/2
7
خاور دور
چین
ژاپن
کره جنوبی
6572
47839
16810
2
3/29
7/44
مجموع
30
369552
5/15
 


 این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.
2 برای کسب اطلاعات بیشتر، مراجعه شود به: www.iaea.org/dbpage/images/operatio.jpg
3 برای کسب اطلاعات بیشتر، مراجعه شود به: www.iaea.org/dbpage/images/u const.jpg
4 برای کسب اطلاعات بیشتر، به این منبع مراجعه شود: IAEA, Energy, Electricity And Nuclear Power Estimates For The Period Up To 2030, July 2006 Edition

دیدگاه‌ها بسته هستند.