دانستنی‌های هسته‌ای

دانستنی‌های هسته‌ای

در این بخش ضمن احصاء کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته‌ای و ارزش تولیدی و حرارتی آن، به وضعیت استفاده از انرژی هسته‌ای در سطح جهان نیز پرداخته شده است. از طرف دیگر نقش ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و همچنین ملاحظات زیست محیطی در ضرورت استفاده از انرژی هسته‌ای بررسی شده است.

در این بخش سعی شده است آشنایی اجمالی با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همچنین آزانس بین‌المللی انرژی اتمی برای کاربران محترم فراهم گردد. در مورد NPT به مواردی چون روند تکاملی رژیم عدم اشاعه، اصول کلی معاهده، کنفرانس‌های بازنگری معاهده، طرح NPT جدید، چالش‌های معاهده و ارتقای اهداف و تعهدات معاهده اشاره شده است. در مورد آژانس نیز، سوابق و اهداف، ساختار و تشکیلات، حوزه‌های اصلی فعالیت و سیستم‌های نظارتی آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

معاعده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)

 آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای (IAEA)

اسناد آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای (IAEA)

به منظور آشنایی با با واژه‌های فنی هسته‌ای، معاهده‌های هسته‌ای و همچنینن نهادهای هسته‌ای، وازه‌نامه هسته‌ای تهیه و تدوین شده است. واژه‌های این وازه‌نامه در چهار بخش دسته بندی شده اند.

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.