کتاب‌های هسته‌ای

کتاب‌های هسته‌ای

آشنایی با معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات      

آشنایی با معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات
پدیدآورنده: كاظم غریب آبادی
ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح-  1382

قیمت: 13000 ریال

 

بررسی معاهده منع جامع آزمایشهای هسته ای، CTBT

بررسی معاهده منع جامع آزمایشهای هسته ای CTBT
پدیدآورنده: کاظم غریب آبادی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)-  1382

قیمت: 12000 ریال

 

آشنایی با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، NPT، و پروتکل الحاقی، 2+93

آشنایی با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و پروتکل الحاقی (2+93)
پدیدآورنده:کاظم غریب آبادی
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران-  1383

قیمت: 20000 ریال

 

حاکمیت قدرت، یا، حاکمیت قانون؟، ارزیابی سیاست ها و اقدامات آمریکا در مورد معاهدات امنیتی

حاکمیت قدرتیاحاکمیت قانون: ارزیابی سیاست ها و اقدامات آمریکا در مورد معاهدات امنیتی
پدیدآورنده: نیکول دلر، آرجون ماکیخانی، جان باروز

مترجمين: کاظم غریب آبادی، سیدحسین حجازی
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران-  1383

قیمت: 28000 ریال

 

 

پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران به روایت اسناد

پرونده هسته ای ایران به روایت اسناد
پدیدآورنده: کاظم غریب آبادی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات-تير 1386

قیمت: 35000 ریال

 

نهضت ملی هسته ای

نهضت ملی هسته ای
پدیدآورنده: کاظم غریب آبادی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات-دي 1387

قیمت: 30000 ریال

 

برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی

برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی
پدیدآورنده: کاظم غریب آبادی
ناشر:  وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات-دي 1387

قیمت: 34000 ریال

 

شکوه ملی در فناوری هسته ای

شکوه ملی در فناوریهستهای
پدیدآورنده: محسن نصری
ناشر: حدیث راه عشق- شهريور 1386

قيمت:16000 ریال   

 

ایران و دانش هسته ای

ایران و دانشهستهای
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پویا نقش-  تير 1385

 

ایران هسته ای: فرصتها و چالشها

ایرانهستهای: فرصت ها و چالش ها
پدیدآورنده: رمضان شعبانی سارویی
ناشر: اعتدال-  تير 1385

قیمت: 7000 ریال

 

تسلیحات هسته ای در جهان سوم

تسلیحاتهستهایدر جهان سوم
پدیدآورنده: ارنست لوفور

مترجم: امان الله ترجمان
ناشر: پرشکوه-  ارديبهشت 1384

قیمت: 17000 ریال

 

ایران و مسئله هسته ای (مجموعه مقالات)

ایران و مسئلههستهای: مجموعه مقالات
پدیدآورنده: داود غرایاق زندی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی-  آبان 1387

قیمت: 35000 ریال

 

 

نیم قرن پرونده ی هسته ای ایران

نیم قرن پرونده یهستهایایران
پدیدآورنده: مهران قاسمی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی-  مهر 1387

قیمت: 36000 ریال

 

اسرائیل و سلاح های هسته ای

اسرائیل و سلاح هایهستهای
پدیدآورنده: آونر کوهن

مترجم: رضا سعیدمحمدی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات-  شهريور 1385

قیمت: 80000 ریال

 

تاریخچه و تکنولوژی جنگ افزارهای هسته ای

تاریخچه و تکنولوژی جنگ افزارهایهستهای
پدیدآورنده: اشکان افرازه
ناشر: صادق هدایت-  اسفند 1387

قیمت: 49000 ریال

 

مخاطرات هسته ای و راه های مقابله با آن

مخاطراتهستهایو راه های مقابله با آن
پدیدآورنده: حسین علی اتحادی، بیژن صمیمی
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر-  دي 1387

قیمت: 50000 ریال

 

تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان

تاریخچه انرژیهستهایدر ایران و جهان
پدیدآورنده: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات-  آذر 1386

قیمت: 120000 ریال

 

تاریخچه و اهداف پادمان هسته ای

تاریخچه و اهداف پادمانهستهای
پدیدآورنده: جعفر مقدم، ابوالقاسم سهرابی
ناشر: پیک نور-  1383

 

برنامه های هسته ای در خاورمیانه

برنامه هایهستهایدر خاورمیانه
پدیدآورنده: بهزاد احمدی لفورکی

مترجم: مهسا ماه پیشانیان
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران-  مهر 1387

قیمت: 9900 ریال

 

پرونده هسته ای ایران: روندها و نظرها

پروندههستهایایران: روندها و نظرها
پدیدآورنده: محمودرضا گلشن پژوه
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران-  ارديبهشت 1386

قیمت: 26000 ریال

 

 

سلاحهای هسته ای و آثار آنها

سلاح هایهستهایو آثار آن ها
پدیدآورنده: محسن شایسته
ناشر: مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سپاه-اسفند 1385

قیمت: 23000 ریال

 

بازدارندگی هسته ای در آسیا، هند و پاکستان

بازدارندگیهستهایدر آسیا، هند و پاکستان
پدیدآورنده: محمدعلی بصیری، مجید عباسی ردانی
ناشر: ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان عقیدتی سیاسی، دفتر سیاسی-  1381

قیمت: 8500 ریال

 

دفاع موشکی ملی و آینده سیاست تسلیحات هسته ای آمریکا

دفاع موشکی ملی و آینده سیاست تسلیحاتهستهایآمریکا
پدیدآورنده: چارلز لوئیس گلاسر

مترجم: اسماعیل بشری
ناشر: مجمع الفکر الاسلامی-  آبان 1386

قیمت: 40000 ریال

 

پرونده های محرمانه: مرد زمستان هسته ای      

پرونده های محرمانه: مرد زمستانهستهای
پدیدآورنده: تری دیری

مترجم: مهرداد تویسرکانی
ناشر: قدیانی، کتاب های بنفشه-  ارديبهشت 1386

قیمت: 16000 ریال

 

پرونده هسته ای ایران: روندها و نظرها

پروندههستهایایران: روندها و نظرها
پدیدآورنده: محمودرضا گلشن پژوه
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران-  بهمن 1384

قیمت: 28000 ریال

 

سلاح های هسته ای و اثرات ناشی از آن

سلاح هایهستهایو اثرات ناشی از آن
پدیدآورنده: حسین سلیقه دوست، ایرج نعیمایی عالی، حمیدرضا خوش لهجه
ناشر: مصباح الهدی-  1383

قیمت: 12000 ریال

 

پرونده هسته ای ایران: سیر تاریخی و نظریه ها

پروندههستهایایران: سیر تاریخی و نظریه ها
پدیدآورنده: سیدحمید هاشمی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی-  دي 1385

قیمت: 12000 ریال

 

انرژی هسته ای در پرتو انسجام و وحدت ملی

انرژیهستهایدر پرتو انسجام و وحدت ملی
پدیدآورنده: عباس ذوالفقاری
ناشر: بوستان دانش-  آذر 1386

قیمت: 13000 ریال

ایران اتمی: گزارشی از پرونده تکنولوژی هسته ای ایران

ایران اتمی: گزارشی از پرونده تکنولوژیهستهایایران
پدیدآورنده: سیدعبدالمجید اشکوری
ناشر: همای غدیر- تير 1384

قیمت: 10000 ریال

 

پرونده هسته ای ایران (4): روندها و نظرها

پروندههستهایایران (4): روندها و نظرها
پدیدآورنده: محمودرضا گلشن پژوه
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران-خرداد 1387

قیمت: 33000 ریال

 

جایگاه تسلیحات هسته ای در تفکر استراتژیک اسرائیل، 1990 - 1948

جایگاه تسلیحاتهستهایدر تفکر استراتژیک اسرائیل: 1990 – 1948
پدیدآورنده: حمیدی قناص حمیدی مطیری

مترجم: اسماعیل اقبال
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)- 1381

قیمت: 20000 ریال

 

پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران

پیمان منع گسترش سلاح هایهستهایو حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران
پدیدآورنده: صفرعلی مرادی
ناشر: سازمان بسیج اساتید-بهمن 1384

قیمت: 42000 ریال

راهبرد آمریکا و گسترش فن آوری هسته ای در ایران و کره شمالی

راهبرد آمریکا و گسترش فن آوریهستهایدر ایران و کرهشمالی
پدیدآورنده: محمد فیروز رنجبر
ناشر: عمار اندیشه-آذر 1387

قیمت: 45000 ریال

 

مسائل هسته ای ایران: دانستنیها، قوانین، مقررات، قطعنامه های بین المللی و عملکرد دولت ایران

مسائلهستهایایران: دانستنی ها، قوانین، مقررات، قطعنامه های بین المللی و عملکرد دولت ایران
پدیدآورنده: احسان اسدی
ناشر: فکرسازان-اسفند 1385

قیمت: 28000 ریال

 

بررسی کامل پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران از ابعاد گوناگون

بررسی کامل پروندههستهایجمهوری اسلامی ایران از ابعاد گوناگون
پدیدآورنده: کاووس محمدی
ناشر: اجاقلو، نسیم الله-آبان 1384

 

گزینه های پیش رو، سیاست ایالات متحده در برابر برنامه هسته ای ایران

گزینه های پیش رويسیاست ایالات متحده در برابر برنامههستهایایران
پدیدآورنده: موسسه سیاست خاورنزدیک واشنگتن
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران-  1383

قیمت:40000  ریال

 

انرژی اتمی و موازین حقوقی = Nuclear energy and legal norms

انرژیاتمیو موازین حقوقی

پدیدآورنده: پرویز نوین
ناشر:تدریس-مرداد 1385

قیمت: 35000 ریال

 

تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه ها: نیروگاه های اتمی و آبی

تولیدانرژیالکتریکی در نیروگاه ها: نیروگاه هایاتمیو آبی
پدیدآورنده: ایوب سعیداوی
ناشر: کیفیت-مهر 1387

قیمت: 40000 ریال

 

 انرژی اتمی: شکست یا پیوست اتمها نیروگاههای اتمی، سوخت اتمی و غنی سازی زباله های اتمی و آثار زیست محیطی مواد پرتوزا

انرژیاتمی: شکست یا پیوست اتمها نیروگاههایاتمی، سوختاتمیو غنی سازی زباله هایاتمیو آثار زیست محیطی مواد پرتوزا
پدیدآورنده: علی افضل صمدی
ناشر:جهان کتاب-ارديبهشت 1387

قیمت: 30000 ریال

 

انرژی اتمی: روایت کمین مجنون و فاو؛ زمستان 64

انرژیاتمی: روایت کمین مجنون و فاو (زمستان 64)
پدیدآورنده: یحیی نیازی
ناشر:روایت فتح-ارديبهشت 1386

قیمت: 14000 ریال

 

از اتم تا انرژی اتمی

از اتم تاانرژیاتمی
پدیدآورنده: محمدکاظم مرعشی
ناشر: کتاب همراه-ارديبهشت 1386

قیمت: 3000 ریال

 

پرتوگیریها و اثرات حادثه اتمی چرنوبیل

پرتوگیری ها و اثرات حادثهاتمیچرنوبیل
پدیدآورنده: مسعود بیت اللهی، مهدی غیاثی نژاد، نازآفرین فلاحیان
ناشر: سازمان انرژی اتمی ایران-  1381

 

داستان انرژی اتمی

داستانانرژیاتمی
پدیدآورنده: لورا فرمی

مترجم: ژیلا اصغری
ناشر: امیرکبیر، کتابهای شکوفه-خرداد 1387

قیمت: 11000 ریال

 

انرژی اتمی

انرژیاتمی
پدیدآورنده: اریش اوبلاکر

مترجم: بهروز بیضایی محمدآبادی
ناشر: قدیانی، کتابهای بنفشه-آذر 1386

قیمت: 17500 ریال

 

جراحی شکم، کولونوسکوپی، سونوگرافی شکم، اسکن هسته ای، تصویربرداری از دستگاه گوارش، اشعه X نگاهی دقیق به ارگان های داخلی بدن

جراحی شکم، کولونوسکوپی، سونوگرافی شکم، اسکنهستهای، تصویربرداری از دستگاه گوارش، اشعه X ، نگاهی دقیق به ارگان های داخلی بدن
پدیدآورنده: آرش بدایت (گردآورنده)، بابک بدایت (گردآورنده)

ناشر: تیمورزاده-مهر 1385

قیمت: 8500 ریال

 

شناسایی اتم به زبان ساده برای همگان (اتم منبع انرژی هسته ای و منشا موجودات)

شناسایی اتم به زبان ساده برای همگان (اتم منبع انرژیهستهایو منشا موجودات)
پدیدآورنده: محمدجعفر رستگار
ناشر: ارجمند-مهر 1386

قیمت: 26000 ریال

 

فناوری هسته ای قدرب برتر همراه با نگاهی کاربردی به انرژی های نو

فناوریهستهایقدرت برتر، همراه با نگاهی کاربردی به انرژی های نو
پدیدآورنده: حجت الله جمالی
ناشر: کعبه دل-مهر 1386

قیمت: 22000 ریال

 

فن آوری هسته ای و نقش آن در ایجاد بستری مناسب برای توسعه پایدار

فن آوریهستهایو نقش آن در ایجاد بستری مناسب برای توسعه پایدار
پدیدآورنده: زهرا هاشمی، سیدمحمدجواد مرتضوی
ناشر: علمی و فرهنگی-آبان 1385

قیمت: 20000 ریال

 

اتم، نیروی برتر: ما چه می خواهیم؟ پژوهشی همگانی در انرژی هسته ای و کاربرد آن

اتم، نیروی برتر: ما چه می خواهیم؟ پژوهشی همگانی در انرژیهستهایو کاربرد آن
پدیدآورنده: مرضیه برهان
ناشر: کلبه کتاب-  دي 1385

قیمت: 10000 ریال

 

انرژی هسته ای: آنچه که باید در مورد حق مسلم خود بدانیم

انرژیهستهای: آنچه که باید در مورد حق مسلم خود بدانیم
پدیدآورنده: داریوش داداش زاده
ناشر: داریوش داداش زاده اهری-فروردين 1386

قیمت: 9500 ریال

 

درمان مجروحین سلاح های بیولوژیک: همراه با تازه های شیمیایی، میکروبی و هسته ای

درمان مجروحین سلاح های بیولوژیک: همراه با تازه های شیمیایی، میکروبی وهستهای
پدیدآورنده: فرشاد نجفی پور (گردآورنده)، ناهید آرین پور (گردآورنده)، شاهرخ فرزام پور (گردآورنده)
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران-آبان 1386

قیمت: 22000 ریال

 

جنگ نوین، ش.م.ه.، جنگ های شیمیایی، بیولوژیک و هسته ای

جنگ نوین، ش.م.ه،جنگ های شیمیایی،بیولوژیک وهستهای
پدیدآورنده: جان نوریس، ویل فولر،

مترجم: محمدابراهیم مینایی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)- 1383

قیمت: 15000 ریال

 

کتاب جامع تجهیزات و فرآورده های رادیولوژی، پزشکی هسته ای و رادیوتراپی

کتاب جامع تجهیزات و فرآورده های رادیولوژی،پزشکیهستهایو رادیوتراپی
پدیدآورنده: علی اکبر عامری
ناشر: اندیشه رفیع-  1382

 

اداره مصدومین حوادث شیمیایی، هسته ای و میکروبی: شامل مراقبتهای حاد طی 72 ساعت اول بعد از بحران

اداره مصدومین حوادث شیمیایی،هستهایو میکروبی: شامل مراقبت های حاد طی 72 ساعت اول بعد از بحران

پدیدآورنده: ملاحت نیک روان مفرد، فروزان آتش زاده شوریده، سیما زهری انبوهی

ناشر: نور دانش-  دي 1385

قیمت: 19000 ریال

 

فیزیک عمومی (کوانتوم، نسبیت، اتمی و هسته ای) ویژه آزمونهای کارشناسی به کارشناسی ارشد

فیزیک عمومی (کوانتوم، نسبیت، اتمی وهستهای)
پدیدآورنده: ناصر زارع دهنوی، حسین محسنی پور، سعید آراء
ناشر: دیباگران تهران-خرداد 1386

قیمت: 29000 ریال

 

شیوه ارتقاء مقررات واکنش به حوادث اضطراری هسته ای و رادیولوژیک

شیوه ارتقاء مقررات واکنش به حوادث اضطراریهستهایو رادیولوژیک
پدیدآورنده: مهدی نادری فر (مترجم)، هادی شیرزاد (مترجم)
ناشر: مهر قائم-بهمن 1384

قیمت: 49600 ریال

 

 

روش ایجاد آمادگی پاسخ اضطراری در سوانح هسته ای و پرتوی

روش ایجاد آمادگی پاسخ اضطراری در سوانحهستهایو پرتوی
ناشر: عابد-  1382

قیمت: 20000 ریال

 

فنون تخصصی، رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آرآی، پزشکی هسته ای

فنون تخصصی، رادیولوژی،سی تی اسکن،ام.آر.آی،پزشکیهستهای
پدیدآورنده: مهناز کاتوزیان

مترجم: فضل الله تورچیان
ناشر: نور دانش- 1382

قیمت: 39800 ریال

 

تصویرنگاری تشدید مغناطیسی، MRI، و فیزیک تشدید مغناطیسی هسته ای، NMR، جهت استفاده ...

تصویرنگاری تشدید مغناطیسی، MRI،و فیزیک تشدید مغناطیسیهستهای، NMR

پدیدآورنده: احسانه سلیمانی

مترجم: نادر قهرمانی
ناشر: زکات علم-  1381

قیمت: 39000 ریال

 

مباحث ویژه در فیزیک هسته ای (رشته فیزیک)

مباحث ویژه در فیزیکهستهای: رشته فیزیک
پدیدآورنده: سعید محمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور-  خرداد 1386

قیمت: 18200 ریال

 

سلاح های هسته ای، عوارض، تشخیص و درمان

سلاح هایهستهای،عوارض،تشخیص و درمان
پدیدآورنده: غلامرضا پورحیدری

مترجم: هومن بخشنده
ناشر: اندیشمند-  1381

قیمت: 14000 ریال

 

انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم (مقدماتی)

انرژیهستهایو غنی سازی اورانیوم (مقدماتي)
پدیدآورنده: رضا بدریان
ناشر: مرسل-  تير 1387

قیمت: 7000 ریال

 

انرژی هسته ای "فن آوری برتر"

انرژیهستهای:  فن آوری برتر
پدیدآورنده: مسعود کاظمی مقدم
ناشر: انجمن روابط عمومی استان کرمان-اسفند 1384

قیمت: 8500 ریال

 

شیمی هسته ای و رادیوشیمی، مبانی و کاربردها

شیمیهستهایو رادیوشیمی، مبانی و کاربردها
پدیدآورنده: کارل هاینریش لیزر

مترجمين: محمد قنادی مراغه، سعید علمدارمیلانی
ناشر: اوحدی-  1382

 

کاربردهای انرژی هسته ای (Fission)، انرژی جوش هسته ای (Fusion) "آلفا": از کشف نوترون تا غنی سازی کامل اورانیوم، کیک زرد، پلوتونیوم، ...: ویژه مهندسین ر

کاربردهای انرژیهستهای (Fission)، انرژی جوشهستهای (Fusion) “آلفا”: از کشف نوترون تا غنی سازی کامل اورانیوم، کیک زرد، پلوتونیوم
پدیدآورنده: بهروز احمدی
ناشر: سیمای دانش-  ارديبهشت 1387

قیمت: 30000 ریال

 

مروری بر کاربردهای فناوری هسته ای

مروری بر کاربردهای فناوریهستهای
پدیدآورنده: رضا خزانه
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی-  مهر 1386

قیمت: 12000 ریال

 

کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای

کاربردهای صلح آمیز انرژیهستهای
پدیدآورنده: مهدی تولایی
ناشر: گنج عرفان- مهر 1384

قیمت: 10000 ریال

 

دنیای شگفت انگیز انرژی هسته ای

دنیای شگفت انگیز انرژیهستهای
پدیدآورنده: استیو پارکر

مترجم: امیر صالحی طالقانی
ناشر: نشر افق،کتاب های فندق-  اسفند 1386

قیمت: 15000 ریال

 

انرژی هسته ای: مقدمه ای بر مفاهیم، سیستمها و کاربردهای فرایندهای هسته ای

انرژیهستهای: مقدمهایبر مفاهیم، سیستم ها و کاربردهای فرایندهایهستهای
پدیدآورنده: ریموند لروی مورای

مترجم: محمد علوی نائینی
ناشر: علوم دانشگاهی-  اسفند 1384

قیمت: 50000 ریال

 

شیمی هسته ای و حفاظت در برابر اشعه

شیمیهستهایو حفاظت در برابر اشعه
پدیدآورنده: یوسف آرام، ابوالقاسم قلم سیاه، ابراهیم کارخانهای
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا-  1381

قیمت: 20000 ریال

 

آموزش از طریق حل مساله (فیزیک هسته ای)

آموزش از طریق حل مساله (فیزیکهستهای)
پدیدآورنده: یانگ کو لیم

مترجم: لیدا غلامکار
ناشر: دانش نگار-  مرداد 1386

قیمت: 30000 ریال

 

رادیوایزوتوپ ها و کاربردشان در پزشکی هسته ای

رادیوایزوتوپ ها و کاربردشان در پزشکیهستهای
پدیدآورنده: نادر قهرمانی، زهره کارگر
ناشر: کارگر، زهره- 1381

قیمت: 22000 ریال

 

انرژی هسته ای به زبان ساده

انرژیهستهایبه زبان ساده
پدیدآورنده: رسول محمودی، محمدرضا فتاحی
ناشر: نوید شیراز-  فروردين 1386

قیمت: 50000 ریال

 

تانسورهای پوشیدگی رزونانس مغناطیسی هسته ای

تانسورهای پوشیدگی رزونانس مغناطیسیهستهای
پدیدآورنده: مجید منجمی، فاطمه ملاامین، فرشته نادری
ناشر: زبان امروز-  بهمن 1385

قیمت:  35000 ریال

 

آزمایشگاه فیزیک هسته ای (رشته فیزیک)

آزمایشگاه فیزیکهستهای: رشته فیزیک
پدیدآورنده: علیرضا بینش، سعید محمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور- دي 1385

قیمت: 29000 ریال

 

راهنمای مطالعات پزشکی هسته ای 2001 - 2002

راهنمای مطالعات پزشکیهستهای  2001 - 2002
پدیدآورنده: مهستی عمویی

مترجم: بهین مهرملکی
ناشر: طبیب-  1381

قیمت: 28500 ریال

 

ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای

ایمنی پرتوی در پزشکیهستهای
پدیدآورنده: ماکس لومباردی

مصحح: فرهاد فروهر مجد

ناشر: موسسه آموزشی فرهنگی شهد-  خرداد 1385

قیمت: 18200 ریال

 

انرژی هسته ای مبانی و کاربردها

انرژیهستهای:مبانی و کاربردها
پدیدآورنده: فاطمه ماه منیر شهرتاش
ناشر: شیوه-  شهريور 1387

قیمت: 19500 ریال

 

کاربرد فناوری هسته ای در گیاه پزشکی

کاربرد فناوریهستهایدر گیاه پزشکی
پدیدآورنده: حسین اهری مصطفوی
ناشر: زلال کوثر-  مرداد 1387

قیمت: 25000 ریال

 

سوخت راکتورهای هسته ای VVER

سوخت راکتورهایهستهای VVER
پدیدآورنده: اصغر جانی پور، محمدرسول بهزادی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)- شهريور 1385

قیمت: 26500 ریال

 

انرژی هسته ای، برای نوجوانان

انرژیهستهایبرای نوجوانان
پدیدآورنده: آیزاک آسیموف

مترجمين: سیدمحمود محمودی، هوشنگ شریف زاده، ایرج جهانشاهی
ناشر: واژه-  1381

قیمت: 4500 ریال

 

مبانی فیزیک پزشکی هسته ای

مبانی فیزیک پزشکیهستهای
پدیدآورنده: آر.چاندرا

مترجمين: علی بایبوردی، حسین ساعدی پور
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز- 1381

 

تکنیک های هسته ای در علوم کشاورزی

تکنیک هایهستهایدر علوم کشاورزی
پدیدآورنده: محمدرضا اردکانی، فرامرز مجد
ناشر: دانشگاه تهران- 1382

قیمت: 23000 ریال

 

فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای

فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکیهستهای
پدیدآورنده: گوپال ساها

مترجمين: محمد افتخاری، عباس تکاور

ناشر: آییژ-  1381

قیمت: 23000 ریال

 

تابش های هسته ای، بهداشت و جامعه

تابش هایهستهای،بهداشت و جامعه
پدیدآورنده: بیورن وال استروم

مترجمين: احمد شیرانی، فاطمه بکایی، رسول قنبری

ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین-  1382

قیمت: 6500 ریال

 

مبانی و کاربرد دانش هسته ای

مبانی و کاربرد دانشهستهای
پدیدآورنده: مسلم صالحی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)-اسفند 1387

قیمت: 65000 ریال

 

انرژی و انرژی هسته ای

انرژی و انرژیهستهای
پدیدآورنده: فروغ کشاورز
ناشر: محور-  مرداد 1387

قیمت: 18000 ریال

 

آشنایی با علوم هسته ای

آشنایی با علومهستهای
پدیدآورنده: رضا پورشمسی
ناشر: نیکوروش-  بهمن 1384

قیمت: 18500 ریال

 

بیوفیزیک و پزشکی هسته ای      

بیوفیزیک و پزشکیهستهای
پدیدآورنده: فریده نوری
ناشر: یکتا-  تير 1386

قیمت: 20000 ریال

 

شیمی هسته ای (رشته شیمی)      

شیمیهستهای: رشته شیمی
پدیدآورنده: رضا میرچی
ناشر: دانشگاه پیام نور-شهريور 1387

 

فیزیک کاربردی راکتورهای هسته ای

فیزیک کاربردی رآکتورهایهستهای
پدیدآورنده: احمد داورزنی
ناشر:جهاد دانشگاهی، واحد تهران- ارديبهشت 1384

قیمت: 32000 ریال

 

آشنایی با فیزیک هسته ای

آشنایی با فیزیکهستهای
پدیدآورنده: کنت کرین

مترجمين: محمدابراهیم ابوکاظمی، منیژه رهبر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی-اسفند 1386

قيمت:48000 ریال   

 

انرژی هسته ای

انرژیهستهای
پدیدآورنده: جکی بال، استفان کوری، م. بورگان، ن. کوهن، و. الدر

مترجم: شاهده سعیدی
ناشر: فاطمی

قیمت: 19500 ریال

 

نیروی هسته ای

نیرویهستهای
پدیدآورنده: لیلی برات زاده
ناشر: کتابمریموابستهبهنشر مرکز-  1383

قيمت: 9500 ریال   

 

تکنولوژی پزشکی هسته ای

تکنولوژی پزشکیهستهای
پدیدآورنده: کارن رامر

مترجمين: عباس علوی، نویده آقائی امیرخیزی
ناشر: افست گرافیک-  ارديبهشت 1386

قیمت: 30000 ریال

 

انرژی هسته ای     

انرژیهستهای
پدیدآورنده: سارا لوت

مترجم: رضا کریمی
ناشر: قدیانی، کتاب های بنفشه-مهر 1387

قیمت: 18000 ریال

 

پرتودهی مواد غذایی: اصول و کاربردها     

پرتودهی مواد غذایی: اصول و کاربردها
پدیدآورنده: فاطمه فاطمی، حسین خلفی، محمد قنادی مراغه
ناشر: مرکز کشاورزی و پزشکی هسته ای-اسفند 1386

قیمت: 30000 ریال

مبانی پزشکی هسته ای

مبانی پزشکیهستهای
پدیدآورنده: محمدباقر توکلی، زهرا شاهی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری-تير 1386

قیمت: 54000 ریال

 

مبانی فیزیک هسته ای

مبانی فیزیکهستهای
پدیدآورنده: والترارنست مایرهوف

مترجم: محمدفرهاد رحیمی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد)-مهر 1385

قیمت: 24000 ریال

 

فیزیک هسته ای

فیزیکهستهای
پدیدآورنده: حسین فراشباشی مسجد
ناشر: ترانه-دي 1387

قیمت: 50000 ریال

 

انرژی هسته ای

انرژیهستهای
پدیدآورنده: ایان گراهام

مترجم: مجید عمیق
ناشر: دلهام-اسفند 1385

قیمت: 24900 ریال

انرژی هسته ای

انرژیهستهای
پدیدآورنده: استفن چاپمن، نیگل ساندرز

مترجم: مجید عمیق
ناشر: رسالت قلم-مرداد 1387

قیمت: 25000 ریال

 

مبانی داروسازی هسته ای

مبانی داروسازیهستهای
پدیدآورنده: محمد قنادی مراغه، رضا قلی پور پیوندی، علی بهرامی سامانی
ناشر: زلال کوثر-مهر 1387

قیمت: 45000 ریال

 

برق هسته ای

برقهستهای
پدیدآورنده: ایان هور لیسی

مترجمين: ایوب بنوشی، محمدرضا کاردان
ناشر: نوپردازان- بهمن 1384

قیمت: 22000 ریال

 

مبانی فیزیک هسته ای

مبانی فیزیکهستهای
پدیدآورنده: گرین وود، دبلیو.ان کاتینگهام
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد)-شهريور 1387

قیمت: 22000 ریال

 

 

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، فیزیک هسته ای خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری تست های

کنکور کارشناسی ارشد مهندسیهستهای،فیزیکهستهای

پدیدآورنده: اصغر حدادی
ناشر: آزاده-  1382

قیمت: 31000 ریال

 

کنکور کارشناسی ارشد فیزیک: زبان تخصصی انگلیسی مجموعه فیزیک، مهندسی هسته ای، ژئوفیزیک، هواشناسی، علوم دریایی، ...

کنکور کارشناسی ارشد فیزیک: زبان تخصصی انگلیسی مجموعه فیزیک، مهندسیهستهای، ژئوفیزیک، هواشناسی، علوم دریایی
پدیدآورنده: میثم زینلی تهرانی
ناشر: آزاده-  مهر 1385

قیمت: 70000 ریال

 

آزمون کارشناسی ارشد الکترونیک: قابل استفاده دانشجویان مهندسی برق و هسته ای

آزمون کارشناسی ارشد الکترونیک: قابل استفاده دانشجویان مهندسی برق وهستهای
پدیدآورنده: حسن میراب، سیدجواد سیدفتاحی
ناشر: آشینا-مهر 1384

قیمت: 29000 ریال

 

گنجینه جامع فیزیک (نور - امواج الکترومغناطیس - فیزیک اتمی - حالت جامد و هسته ای)

گنجینه جامع فیزیک (نور – امواج الکترومغناطیس – فیزیک اتمی – حالت جامد وهستهای)
پدیدآورنده: احسان موفقی، هادی بنکدار
ناشر: بنکدار-  فروردين 1384

قیمت: 30000 ریال

آزمون کارشناسی ارشد سیستمهای کنترل خطی: قابل استفاده دانشجویان مهندسی برق، هسته ای و مکانیک

آزمون کارشناسی ارشد سیستمهای کنترل خطی: قابل استفاده دانشجویان مهندسی برق،هستهایو مکانیک
پدیدآورنده: ابوالفضل بادامچی
ناشر: آشینا23 مهر، 1384

قیمت:  42000 ریال

 

فرهنگ روسی - انگلیسی - فارسی اصطلاحات نیروگاههای هسته ای: بیش از 5000 اصطلاح همراه با لوح فشرده

فرهنگ روسی – انگلیسی – فارسی اصطلاحات نیروگاه هایهستهای: بیش از 5000 اصطلاح همراه با لوح فشرده
پدیدآورنده: عادله سلیمان پور
ناشر:حسام-مرداد 1387

قیمت: 75000 ریال

 

کنکور کارشناسی ارشد فیزیک: زبان تخصصی انگلیسی مجموعه فیزیک، مهندسی هسته ای، ژئوفیزیک، هواشناسی، علوم دریایی، ...

کنکور کارشناسی ارشد فیزیک: زبان تخصصی انگلیسی مجموعه فیزیک، مهندسیهستهای، ژئوفیزیک، هواشناسی، علوم دریایی
پدیدآورنده: میثم زینلی تهرانی
ناشر: آزاده-تير 1387

قیمت: 70000 ریال

 

کتاب کارشناسی ارشد مکانیک کوانتومی: فیزیک، مهندسی هسته ای، مهندسی برق

کتاب کارشناسی ارشد مکانیک کوانتومی: فیزیک، مهندسیهستهای، مهندسی برق
پدیدآورنده: احسان تنهایی
ناشر: گسترش علوم پایه-15 آبان 1387

قیمت: 65000 ریال

زبان تخصصی فنی و مهندسی، برق، کامپیوتر، فیزیک، مهندسی هسته ای

زبان تخصصی فنی و مهندسی، برق،کامپیوتر،فیزیک،مهندسیهستهای
پدیدآورنده: ناصر خسروپور، امیر حاجی ابولی
ناشر: دیباگران تهران- 1381

قیمت: 21000 ریال

 

فیزیک اتمی و هسته ای: ویژه ی دانش آموزان پیش دانشگاهی و داوطلبان ورود به دانشگاه (رشته ی علوم تجربی)

فیزیک اتمی وهستهای: ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی و داوطلبان ورود به دانشگاه (رشته علوم تجربی)
پدیدآورنده: حسن قلمی باویل علیایی
ناشر: رزمندگان اسلام-  تير 1387

قیمت: 16000 ریال

 

کنکور کارشناسی ارشد مکانیک سیالات: ویژه رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی نفت، مهندسی مخازن، مهندسی هسته ای، مهندس

کنکور کارشناسی ارشد مکانیک سیالات: ویژه رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی نفت، مهندسی مخازن، مهندسیهستهای
پدیدآورنده: بهزاد خداکرمی
ناشر: آزاده-  مهر 1385

قیمت: 66000 ریال

 

دوره درسی فیزیک: نوسانها و امواج، نورشناسی، فیزیک اتمی و هسته ای

دوره درسی فیزیک: نوسان ها و امواج، نورشناسی، فیزیک اتمی وهستهای
پدیدآورنده: گریگوری سامویلوویچ لندسبرگ،

مترجمين: ناصر مقبلی، لطیف کاشیگر، مهرانگیز طالب زاده
ناشر: فاطمی

قیمت: 45000 ریال

 

کنکور کارشناسی ارشد فیزیک: زبان تخصصی انگلیسی مجموعه فیزیک، مهندسی هسته ای، ژئوفیزیک، هواشناسی، علوم دریایی، ...

کنکور کارشناسی ارشد فیزیک: زبان تخصصی انگلیسی مجموعه فیزیک، مهندسیهستهای، ژئوفیزیک، هواشناسی، علوم دریاییپدیدآورنده: میثم زینلی تهرانی
ناشر: آزاده-خرداد 1384

قیمت: 70000 ریال

 

کنکور کارشناسی ارشد مکانیک سیالات: ویژه مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی نفت، مهندسی مخازن، مهندسی هسته ای، ...

کنکور کارشناسی ارشد مکانیک سیالات: ویژه مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی نفت، مهندسی مخازن، مهندسیهستهای
پدیدآورنده: بهزاد خداکرمی
ناشر: آزاده-  آبان 1384

قیمت: 55000 ریال

 

پرسش ها و پاسخ های فیزیکی پیرامون جهان آفرینش: (نور، انرژی هسته ای، نجوم)

پرسش ها و پاسخ های فیزیکی پیرامون جهان آفرینش: (نور، انرژیهستهای، نجوم)
پدیدآورنده: علیرضا صمدیانی
ناشر: سخن گستر-خرداد 1386

قیمت: 22000 ریال

 

 

 

کلید فیزیک، فیزیک اتمی و هسته ای، فیزیک جدید، [رشته های ریاضی و فیزیک - علوم تجربی]

کلید فیزیک،فیزیک اتمی وهستهای، فیزیک جدید
پدیدآورنده: علیرضا شاهنگیان
ناشر: سوگند-  1381

قیمت: 6000 ریال

 

پرسش ها و پاسخ های فیزیکی پیرامون جهان آفرینش (نور، انرژی هسته ای، نجوم)

پرسش ها و پاسخ های فیزیکی پیرامون جهان آفرینش (نور، انرژیهستهای، نجوم)
پدیدآورنده: علیرضا صمدیانی
ناشر: سخن گستر-آذر 1385

قیمت: 20000 ریال

الکترو مغناطیس (1) (رشته های فیزیک هسته ای، حالت جامد، و اتمی و مولکولی)

الکترو مغناطیس (1) (رشته های فیزیکهستهای، حالت جامد، و اتمی و مولکولی)
پدیدآورنده: سعید محمدی، پروزی الهی
ناشر: دانشگاه پیام نور-آذر 1387

قیمت: 25700 ریال

 

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، الکترونیک - کنترل، خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری

کنکور کارشناسی ارشد مهندسیهستهای،الکترونیک – کنترل
پدیدآورنده: مهرداد بهرام نژاد، محمدحسن منصوری (مترجم)، حسین الیاسی (مترجم)، وحید میگلی (مترجم)
ناشر: آزاده- 1382

 

 

فیزیک اتمی، هسته ای و حالت جامد: ویژه ی دانش آموزان پیش دانشگاهی و داوطلبان ورود به دانشگاه (رشته ی علوم ریاضی و فیزیک)

فیزیک اتمی،هستهایو حالت جامد: ویژه ی دانش آموزان پیش دانشگاهی و داوطلبان ورود به دانشگاه (رشته ی علوم ریاضی و فیزیک)
پدیدآورنده: حسن قلمی باویل علیایی
ناشر:رزمندگان اسلام18 تير، 1387

قیمت: 20000 ریال

 

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج چنگ: برای کلیه رشته های مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات، کنترل و قدرت) و رشته های مهندسی هسته ای (پر

تشریحکامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج چنگ: برای کلیه رشته های مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات، کنترل و قدرت) و رشته های مهندسیهستهای

پدیدآورنده: مرتضی امین لو، علی عرب مقدم

ناشر: دانش پرور- بهمن 1385

قیمت: 35000 ریال

 

کنکور کارشناسی ارشد مکانیک سیالات: ویژه رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی نفت، مهندسی مخازن، مهندسی هسته ای، مهندس

کنکور کارشناسی ارشد مکانیک سیالات: ویژه رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی نفت، مهندسی مخازن، مهندسیهستهای
پدیدآورنده: بهزاد خداکرمی
ناشر: آزاده-آذر 1384

قیمت: 45000 ریال

 

کنکور کارشناسی ارشد مکانیک سیالات: ویژه رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی نفت، مهندسی مخازن، مهندسی هسته ای، مهندس

کنکور کارشناسی ارشد مکانیک سیالات: ویژه رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی نفت، مهندسی مخازن، مهندسیهستهای

پدیدآورنده: بهزاد خداکرمی
ناشر: آزاده- بهمن 1385

قیمت: 59000 ریال

 

کنکور کارشناسی ارشد: کتاب جامع انتقال حرارت، ویژه رشته های: مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی هسته ای، مهندسی پلیمر، مهندسی انرژی: خلاصه مط

کنکور کارشناسی ارشد: کتاب جامع انتقال حرارت، ویژه رشته های: مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسیهستهای، مهندسی پلیمر، مهندسی انرژی

پدیدآورنده: بهزاد خداکرمی
ناشر: آزاده-مهر 1387

قیمت: 125000 ریال

 

کتاب جامع انتقال حرارت ویژه رشته های: مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی بیوتکنولوژی، مهندسی پلیمر، مهندسی هسته ای، مهندسی انرژی: خلاصه مطا

کتاب جامع انتقال حرارت ویژه رشته های: مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی بیوتکنولوژی، مهندسی پلیمر، مهندسیهستهای، مهندسی انرژی

پدیدآورنده: بهزاد خداکرمی
ناشر: آزاده-مرداد 1386

قیمت: 105000 ریال

 

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق: الکترومغناطیس (قابل استفاده رشته های مهندسی هسته ای): خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری: تست های طبقه بندی ش

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق: الکترومغناطیس (قابل استفاده رشتههای مهندسیهستهای)

پدیدآورنده:شهاب فرخی
ناشر: آزاده-دي 1384

قیمت: 92000 ریال

 

 

کنکور کارشناسی ارشد مکانیک سیالات: ویژه رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی نفت، مهندسی مخازن، مهندسی هسته ای، مهندس

کنکور کارشناسی ارشد مکانیک سیالات: ویژه رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی نفت، مهندسی مخازن، مهندسیهستهای

پدیدآورنده: بهزاد خداکرمی
ناشر: آزاده-دي 1387

قیمت: 90000 ریال

 

کنکور کارشناسی ارشد: کتاب جامع انتقال حرارت، ویژه رشته های: مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی هسته ای، مهندسی پلیمر، مهندسی انرژی: خلاصه مط

کنکور کارشناسی ارشد: کتاب جامع انتقال حرارت، ویژه رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسیهستهای، مهندسی پلیمر، مهندسی انرژی
پدیدآورنده: بهزاد خداکرمی
ناشر: آزاده- شهريور  1385

قیمت: 5000 7 ریال

 

کتاب جامع انتقال حرارت ویژه رشته های: مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی هسته ای، مهندسی پلیمر، مهندسی انرژی: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه ...

کتاب جامع انتقال حرارت، ویژه رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسیهستهای، مهندسی پلیمر، مهندسی انرژی
پدیدآورنده: بهزاد خداکرمی
ناشر: آزاده-مهر 1384

قیمت: 55000 ریال

 

ریاضیات سوم راهنمایی تیزهوشان: ویژه علاقمندان ورود به مدارس استعدادهای درخشان و انرژی اتمی

ریاضیات سوم راهنمایی تیزهوشان: ویژه علاقمندان ورود به مدارس استعدادهای درخشان وانرژیاتمی
پدیدآورنده: مهدی قائینی

ناشر: احسن-ارديبهشت 1384

قیمت: 13000 ریال

 

مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون های ورودی دبیرستان سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1373 تا 1384 درس ریاضیات

مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون های ورودی دبیرستان سازمانانرژیاتمیایران از سال 1373 تا 1384 درس ریاضیات
ناشر: الگوی توسعه نمونه-بهمن 1387

قیمت: 35000 ریال

 

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.