مذاکره با سه کشور اروپایی

مذاکره با سه کشور اروپایی

با شروع چالش در موضوع هسته ای، همکاری کامل با آژانس و همچنین مذاکره با طرف های ذی ربط به عنوان دو اصل در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شدند. اصل مذاکره برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و اعمال حقوق ایران در شرایطی آرام که برای همگان قابل پذیرش باشد، مدنظر قرار گرفت. اما، چرا فقط سه کشور آن هم از اروپا وارد مذاکرات شدند؟ دکتر روحانی، دبیر اسبق شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در این زمینه در گزارش عملکرد خود در دوران هدایت موضوع هسته ای می نویسد: ”… اروپا از آن جهت که مخالف دستیابی ایران به توانمندی هسته‌ای بود گزینۀ خیلی مناسبی نبود، اما شکافی که در مسألۀ عراق بین اروپا و آمریکا بروز کرده بود و عدم تمایل فرانسه و آلمان به تکرار ماجرای عراق و منطقه، روزنه ای ولو محدود برای رویکرد سیاسی را فراهم نمود. اتفاقاً سه کشور هم همین اندیشه را دنبال         می کردند و با ارسال نامه ای از طرف سه وزیر، در این امر پیش قدم شدند”.[2]

لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران همواره بر این اعتقاد است که مسیر مذاکره، گفتگو و تفاهم منطقی ترین راه برای حل و فصل تمامی موضوعات می باشد. ایران به سهم خود در مسیر مذاکرات جدی و مصمم بوده و می باشد. بدیهی است مذاکرات برای این که نتیجه بخش باشد و به پیشبرد امور نیز بینجامد، باید بدون پیش شرط بوده و بر مبانی صحیح استوار باشد.

در مذاکرات، طرف اروپایی پیش فرض ها و اهداف خود را دنبال می کرد. مارک لئونارد، مدیر سیاست خارجی مرکز اصلاح اروپایی،‌ در گزارشی 32 صفحه‌ای درخصوص موضوع هسته‌ای ایران در سال 1384 می نویسد: ”اروپائیان در مذاکرات خود با ایران به گونۀ نامعمولی سخت گیر و خواستار تعلیق غنی‌سازی توسط تهران یا ارجاع پرونده به شورای امنیت بوده اند. هدف دیپلماسی اروپایی، کندکردن روند برنامۀ هسته‌ای تهران به اندازه ای است که این کشور به مرحلۀ بدون بازگشت فناوری هسته‌ای نرسد و تغییرات سیاسی منجر به روی کارآمدن دولتی شود که خواهان مذاکره با غرب باشد. دیپلماسی اروپایی تاکنون بسیار موفق بوده و توانسته با کندکردن برنامه، هسته‌ای ایران، راه را برای ورود بازرسان هسته‌ای به آن کشور باز کند و ائتلاف دیپلماتیک جهانی علیه برنامۀ غنی‌سازی تهران ترتیب دهد”.[3][1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.
[2]. گزارش دکتر روحانی به رئیس جمهور وقت درخصوص عملکرد خود در موضوع هسته‌ای، 1384.
[3]. برنامه اتمی ایران و دیپلماسی اروپایی از نگاه یک موسسه پژوهشی در انگلیس، ایرنا، 29 آبان 1384.

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.